Uddannelse

Uddannelse 2011

1-årigt uddannelsesforløb
i systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere

Kursusprogram og tilmelding i pdf-format. Se nederst på siden.

Underviser:
Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efterfølgende uddannet på Milano-skolens 3-årige systemuddannelse. Jeg har egen praksis, leder egne uddannelses forløb og arbejder som, supervisor og konsulent. Et af mine hovedområder, gennem adskillige år, er at rådgive, supervisere, og undervise behandlere og konsulenter, der arbejder indenfor familieområdet. Og det er bl.a. på denne baggrund, at jeg udbyder dette uddannelsestilbud.

Målgruppe:
Familie-behandlere/konsulenter, der arbejder indenfor børne, unge og familie-området, og som i deres daglige arbejde anvender den systemiske metode, eller dele af den. Det betyder, at man godt kan have sit teoretiske fundament i en anden terapeutisk og behandlings-mæssig retning samtidig med, at man også arbejder systemisk.

Formål:
Det overordnede formål med uddannelsen er at sammensætte en gruppe af mennesker, der kommer fra en dagligdag, og nogle arbejdsmæssige rammer, der ligner hinanden, og som derfor giver anledning til nysgerrighed, udveksling og diskussion. Samtidig med at det faglige materiale og temaer er valgt ud fra de fælles og overordnede problematikker, der vedkommer et børne og familieområde. På denne måde kan uddannelsesforløbet ses som endirekte omsætning af det faglige stof til hverdagens konkrete og mangfoldige virkelighed. Uddannelsesforløbet har derfor som mål at skabe et læringsrum over tid, hvor den enkelte deltager får mulighed for at tilegne sig ny viden, fordybe sig og opkvalificere sine professionelle kompetencer.

Form og indhold:
Forløbet vil bestå af 11 månedlige uddannelsesdage fordelt over forskellige ugedage fra 9-15.30. Uddannelsen er bygget op omkring 2 lærings-rum. Et videns og udviklings-rum om formiddagen og et reflektions-rum om eftermiddagen.

Viden- og udviklingsrum:
Her vil deltagerne få mulighed for tilførsel af ny viden og perspektivering af udvalgte systemiske og narrative begreber. Og dels stifte bekendskab med hvorledes temaer og begreber med afsæt i udviklings-psykologien, kan omsættes til en systemisk tænkning og metode indenfor børne- unge- og familieområdet. Formen vil være, at jeg som underviser, hver gang stiller mig til rådighed med teoretisk oplæg og via en dialog tilstræber at omsætte teori til praksis.

Følgende temaer vil blive belyst:

 • Systemisk tænkning og metode:Systemisk tænkning.
 • Cirkularitet og cirkulær forholdemåde.
 • Kompetence/offer-forståelse.
 • Meta-begrebet.
 • Asymmetri og symmetri

Den narrativ tænkning og metode:

 • Narrative tilgang.
 • Kobling mellem systemisk og narrativ tænkning.
 • Eksternalisering.
 • Bevidning.

At arbejde med børn:

 • Barnets følelsesmæssige læringsprocesser i forhold til mødet med barnet.
 • At arbejde med barnets stemme.
 • Børn og tab.
 • At arbejde med børn i grupper

At arbejde med relationsmønstre og forholde-måder
som udgangspunkt for forandring:

 • Offer-krænker forholde-måde.
 • Misbrugs forholde-måde.
 • Tabs forholde-måde.

Den postmoderne idenditet og forståelse:

 • Hvad er idenditet.
 • Børn og voksen idenditet i en postmoderne familie..

Familiebehandling i et kombineret udviklingsorienteret
narrativt og systemisk perspektiv:

 • Familiesamtalen
 • Forældresamtalen.
 • Familieklasser som samtaleform
 • Flerfamilieterapi

Reflektionsrum:
Formålet med eftermiddagens reflektionsrum er at omsætte dagens teori til praksis, i form af konkrete problemstillinger. Samt at deltagerne dels øver og videreudvikler deres refleksionskompetence, og dels får mulighed for at sætte teori på egen og fælles læring.

De respektive eftermiddage kan skifte mellem følgende modeller:

En supervisionsmodel, hvor deltagerne på skift medbringer en sag i forhold til dagens emne, og metoden vil være at arbejde med det reflekterende team – efterfulgt af en samtale om den anvendte metode og efterfølgende læring.
En træningssituation på baggrund af dagens emne i forhold til en konkret sag eller dilemma, eksperimenteret i forskellige former for reflekterende team – efterfulgt af samtale om metode og læring.

Tid:
Hver kursusdag vil være fra 09.00-15.30.
I alt 11 gange med start fra januar 2011.
De enkelte kursusdage vil blive placeret på forskellige ugedage.

Tilmelding:
Tilmeldingsfrist er 1. december 2010.
Hvert hold er på max. 14 deltagere.
Datoer vil blive udsendt efter tilmeldingsfristens udløb.

Sted:
Uddannelsen vil foregå i mine egne lokaler Lille Strandstræde 10, 1254 København K.

Pris:
19.500 incl. forplejning + moms.
Betaling over 4 rater.

Med venlig hilsen
Pia Laursen

Uddannelse_klinisk2011