Teamsamarbejde

Teamsamarbejde

Et stadig større krav til skolen er et højt kvalificeret læringsmiljø, hvor eleverne kan tilegne sig kvalifikationer og kompetencer. Det fordrer en skoleledelse, der udstikker tydelige rammer og en klar retning. Denne udfordring kalder på en arbejdsform, hvor teamsamarbejde, fagligt feed_back, inklusion og selvledelse er nøgleord i den enkelte lærers dagligdag. Teamsamarbejdet er karakteriseret ved at selve teamkonstruktionen defineres og sammensættes af en given faglig opgave med elevens læring i centrum. Dette modul giver deltagerne mulighed for at tilegne sig kompetencer til at opbygge og indgå i et konstruktiv teamsamarbejde.
Modulbeskrivelse i pdf-format. Hent nederst på siden.

Indhold
Teamforståelse herunder:

 • Hvad er et team?
 • Flerfaglighed og teamforståelse og inklusion
 • Faglig autoritet som forudsætning for teamsamarbejdet
 • Være hinandens forudsætninger

Det selvledende team herunder:

 • Kobling af læring og ledelse:
 • Elevens læringspotentiale som afsæt for teamkonstruktionen
 • Sætte egen faglighed i spil og bevare fokus på faget
 • Teamsamarbejdet som rammesættende for elevens læring og udvikling
 • Tage ledelse på fagfagligheden og relationsfagligheden med eleven i centrum

Metakompetence som styringsredskab i teamsamarbejdet herunder:

 • At kunne holde fokus
 • At kunne udvide og afgrænse problemstillinger
 • At kunne anvende dialogkompetencer, herunder dobbeltlytning
 • At kunne holde overblik og samtidig have øje på detaljen

Udbytte

 • Kompetence til at udnytte fagligheden optimalt
 • Kompetence til at turde sætte sin faglighed på spil og beholde fokus på faget
 • Kompetence til at ispilsætte teamets muligheder
 • Kompetence til at koble teamsamarbejdet til egen praksis

Modul_Teamsamarbejde