Organisation

Skoleledelse i et organisatorisk perspektiv

Den moderne skole er en del af videnssamfundet, hvor kravene til at producere relevant viden bliver stadig større. Det betyder at skolen som virksomhed skal være leveringsdygtig i at skabe læringsmiljøer, hvor elever kan tilegne sig både kvalifikationer og kompetencer. Udfordringen for skoleledere er at kunne navigere i spændingsfeltet mellem elevers og forældres forventninger, læreres ønsker og kommunale og statslige krav. Lederen skal både forholde sig til dagligdagen og kunne aflæse hvilke kompetencer børn og unge har brug for i fremtiden. Dette modul giver mulighed for at udvikle skolen som vidensorganisation og se lærergerningen som et ledelsesanliggende, samt at imødekomme dagligdagens krav til ledelse og morgensdagens forventninger til samme.
Modulbeskrivelse i pdf-format. Hent nederst på siden

Indhold
Skolen som vidensorganisation herunder:

 • Organisationens selvforståelse
 • Vision, mission og værdier
 • Rammesætning af læringsmiljøer
 • Ledelse indadtil og udadtil
 • Inklusion som strategi

Lærergerningen som ledelsesanliggende herunder:

 • Kobling af læring og ledelse
 • Den nye læreridentitet
 • Skabe rum for den individuelle og teambaserede selvledelse
 • Inklusion som tilgang

Metakompetence som styringsredskab; den moderne lærers GPS herunder

 • At være i egen praksis, mens man ser den udefra
 • At kunne danne sig et overblik med blik for detaljen
 • At kunne konstruere enkle og tydelige læringsmiljøer og holde kompleksiteten for øje
 • At kunne udvide, afgrænse og sætte fokus i forhold til en given kontekst
 • At kunne rammesætte tydelige læringsmiljøer

Udbytte

 • Kompetence til at beskrive organisationen udadtil både nu og i fremtiden
 • Kompetence til at koble læring og ledelse indadtil
 • Kompetence til at holde balancen i det komplekse samarbejde mellem elever – forældre – lærerteams – skolebestyrelse etc
 • Kompetence til at udvikle skolen fagligt og socialt

modul_organisation