Lærergerningen

Lærergerningen som et ledelsesanliggende – den nye læreridentitet

Vi lever i et videnssamfund, hvor kravet til at producere relevant viden bliver stadig større. Det betyder at skolen som virksomhed skal være leveringsdygtig i at skabe læringsmiljøer, hvor elever både kan tilegne sig kvalifikationer og kompetencer. Denne opgave kan ikke løftes at den enkelte lærer alene, men kræver også en skoleledelse, der udstikker rammer og retning. Samtidig kræver det en samarbejdsform, hvor teamarbejde, inklusion og forståelser, fagligt feedback og evnen til at tage ledelse på egen praksis er vigtige nøgleord. Dette modul giver deltagerne mulighed for dels at se på lærergerningen som et ledelsesanliggende, dels at tage ejerskab af en ny læreridentitet og dermed få mulighed til at beskrive sin faglighed på nye måder.
Modulbeskrivelse i pdf-format. Hent nederst på siden.

Indhold
Lærergerningen som ledelsesanliggende herunder:

 • Kobling af ledelse og læring
 • Selvledelse og refleksion over egen praksis
 • Spejling af egen lærerpraksis i skolens egen selvforståelse og rammesætning
 • Egen lærerpraksis som betydningsfuld i en overordnet teamorganisering og flerfagligt samspil

Lærergerningen som et relationelt anliggende herunder:

 • Tage ledelse og autoritet for egen læring indadtil og udadtil
 • Se sin egen lærerpraksis som meningsfuld og være kritisk
 • Sætte sig selv i spil personligt og bevare fokus på faget
 • Være rammesættende og inkluderende for elevers læring

Metakompetence som styringsredskab; den moderne lærers GPS herunder:

 • At være i egen praksis, mens man ser den udefra
 • At kunne danne sig et overblik med blik for detaljen
 • At kunne konstruere enkle og tydelige læringsmiljøer og holde kompleksiteten for øje
 • At kunne udvide, afgrænse og sætte fokus i forhold til en given kontekst

Udbytte

 • Kompetence til at kreere og tage ejerskab af sin læreridentitet
 • Kompetence til at holde fokus på selvledelse og et dialogbaseret teamsamarbejde
 • Kompetence til at træne og implementere dialog-og refleksionsredskaber
 • Kompetence til at udvikle og tage ledelse på læringsprocesser

modul_lærergerning