Inklusion

Inklusion af diagnosebørn

Kravet til den moderne og fremtidige skole er at inkludere elever med særlige adfærdsproblemer og diagnoser i et normalt skole og læringsmiljø. Den store udfordring for skole og lærere er at møde den særlige elevs måde at lære på og samtidig bevare fokus på skolens kerneydelse: nemlig at optimere elevens læringsmiljø med henblik på en ungdomsuddannelse. Dette modul giver deltagerne mulighed for at få indblik i forskellige børns måder at lære på og byde kompleksiteten af optagetheder velkommen. Dermed får man kompetencer til at være inkluderende i mødet med eleven og hans/hendes læringsproces.
Modulbeskrivelse i pdf-format. Hent nederst på siden.

Indhold
Børns læring:

 • Følelsesmæssige og kognitive kompetencer i forhold til det særlige barns måde at lære på.
 • Det senmoderne barns måde at lære på.
 • Cirkulær og lineær tænkning og læring.
 • Kompleksitet og optagetheder som et lærings- og udviklingspotentiale.

Fagfaglighed og relationsfaglighed som et inklusionsredskab:

 • Symmetri og asymmetri som positionsredskaber.
 • Eksternalisering som redskab til at inkludere det anderledes.
 • Balancering af krav og forventning som et udviklingsrum for læring.
 • Den gode historie som læring og identitetsredskab.

Meta-evnen – Evnen til både at skabe sig overblik og udfordre detaljen – som den moderne lærers GPS i forhold til:

 • At være i sin egen praksis – og se den udefra.
 • At se sin egen lærerpraksis som meningsfuld – og være kritisk
 • At konstruerer enkle og tydelige læringskoncepter_ og holde kompleksiteten for øje.
 • At afgrænse, udvide og fokusere i forhold til en given kontekst.

Udbytte

 • Kompetence til at håndtere det særlige barns optagetheder.
 • Kompetence til at forstå det særlige barns måder at lære på.
 • Kompetence til at inkludere alle elever i en klassesammenhæng.

modul_inklusion_af_diagnoseboern