Forældresamarbejde

Når man skal skabe de optimale betingelser for elevens læringsmiljø, kræves det, at der ikke hersker et modsætningsforhold mellem skole og forældre. Udfordringen for den enkelte lærer er at mødes i samarbejdet omkring jeres barn, min elev, familiens liv, klassens trivsel etc. Dette fordrer at læreren balancerer mellem at møde forældrene anerkendende og samtidig selv fremstå faglig og tydelig. Læreren skal netop tage lederskab i rollefordeling, ejerskab og rammesætning. På denne måde kan læreren navigere i mit arbejde og forældrene i deres liv. Dette modul giver deltagerne kompetencer til at udvikle et inkluderende og brugbart forældresamarbejde med elevens læring i centrum.

Modulbeskrivelse i pdf-format. Klik her

Indhold
Den professionelle positionering

 • Den faglige autoritet
 • Symmetri og asymmetri som positionsredskaber
 • Kontekstafklaring i forældresamarbejde

Forældrene som samarbejdspartner

 • Familiens liv, lærerens arbejde
 • Fordeling af ejerskabet
 • Anerkendende tilgang og ressourcetænkning
 • At kunne give mening til elevens læringsproces

Metakompetence som styringsredskab i forældresamarbejdet

 • At kunne holde fokus
 • At kunne udvide og afgrænse problemstillinger
 • At kunne anvende dialogkompetencer, herunder dobbeltlytning
 • At kunne holde overblik og samtidig have øje på detaljen

Udbytte

 • Kompetence til at kunne sætte elevens læring i centrum
 • Kompetence til at kunne arbejde anerkendende og ressourcefokuseret med forældre
 • Kompetence til at kunne aflæse og navigere i forskellige kontekster
 • Kompetence til at kunne sætte en relevant og tydelig dagsorden

Modul_foraeldresamarbejde