Folkeskolen

Inklusion i folkeskolen

Cand. Psych Pia Laursen www.pialaursen.dk og SkolenSputnik www.skolensputnik.dk v. Jesper Tellerup Larsen udbyder uddannelses- og kompetenceforløb for skoleledere, lærere og andet undervisningspersonale.

Aktuelle kurser

Læs også artiklen:
Lærergerningen_som_ledelsesanliggende

Lærergerningen som ledelsesanliggende og inklusion i skolen

Vi lever i et videnssamfund, hvor kravet til at producere relevant viden bliver stadig større. Det betyder at skolen som virksomhed skal være leveringsdygtig i at skabe læringsmiljøer, hvor elever både kan tilegne sig kvalifikationer og kompetencer. Nutidens og fremtidens skole er karakteriseret ved, at elevers læringspotentiale og måder at lære på spænder bredt. Dertil kommer et stadig større samfundskrav om mere inklusion af børn med adfærdsmæssige problemer og diagnoser. For at imødekomme disse krav fordrer det en skoleledelse, som har mod på at udvikle skolen som en vidensorganisation og se lærergerningen som et ledelsesanliggende. For den moderne lærer bliver klasseledelse, ledelse på egen praksis og inklusion nøgleord i dagligdagen.

Vi er glade for at kunne udbyde muligheden for at tilegne sig nye ledelsesforståelser og kompetencer til skoleledere, lærere og andet undervisningspersonale.

Nedenstående moduler er bygget op enkeltvis omkring centrale temaer. Man kan, alt efter interesse og behov udvælge og kombinere de forskellige temaer. Rammen spænder bredt fra uddannelse, forløb, enkeltstående kurser, coaching, supervision til foredrag Vi tilbyder sammen med dig at skræddersy netop det tilbud, du har brug for

Pia Laursen pl@pialaursen.dk er ledelsescoach, superviser og har en specialistuddannelse i systemisk og narrativ teori og metode fra Milano. Pia er derudover indehaver af egen praksis indenfor kursus og efteruddannelsesvirksomhed, samt underviser på flere uddannelser. Jesper Tellerup Larsen jla@skolensputnik.dk er skolelærer og familieterapeut og har været med til at starte SkolenSputnik og er nu skolechef og direktionsmedlem samme sted. Jesper har arbejdet med ledelse siden 2004 og er desuden leder af SkolenSputniks kompetencenter FOKUS

Moduler:

Forældresamarbejde
Inklusion af diagnosebørn
Klasseledelse
Lærergerning
Organisation
Teamsamarbejde