Coachinguddannelse

Uddannelse 2011

Coaching for behandlere og konsulenter
Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Kursusprogram og tilmelding i pdf-format. Klik her

Underviser:
Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efterfølgende uddannet på Milano-skolens 3-årige systemuddannelse. Jeg har egen praksis, leder egne uddannelses forløb og arbejder som, supervisor og konsulent. Et af mine hovedområder, gennem adskillige år, er at rådgive, supervisere, og undervise behandlere og konsulenter, der arbejder indenfor familieområdet. Og det er bl.a. på denne baggrund, at jeg udbyder dette uddannelsestilbud.

Målgruppe:
Familie-behandlere/konsulenter, der arbejder indenfor børne, unge og familie-området, og som i deres daglige arbejde anvender den systemiske metode, eller dele af den. Det betyder, at man godt kan have sit teoretiske fundament i en anden terapeutisk og behandlingsmæssig retning samtidig med, at man også arbejder systemisk.

Formål:
Hensigten med forløbet er at sætte focus på coachingbegrebet for den konsultative behandler. Dvs. give deltagerne mulighed for at tilegne sig metoder til at arbejde med coaching,og hermed skabe klare dialoger med henblik på at løse problemer og skabe viden i professionelle relationer. Forløbet vil bestå af 11 udviklingsdage, jævnt fordelt over 2011 på forskellige ugedage fra 9.00-15.30.De enkelte dag vil indeholde en teori del om formiddagen, og en praktisk coaching – del om eftermiddagen.

TEORI – DEL :

Fagligt indhold
Ændrede organisationsforståelser og nye ledelsesparadigmer, kalder på nye måder at mødes på i en given organisation. Og coaching kan betragtes som en ”ny-opfundet” nødvendig platform. Coaching bygger helt basalt på evnen til at skabe dialog som den korteste vej til egen og interpersonel erkendelse. At kunne iscenesætte et rum af oplevet kompetence, og bevæge sig i en relation med et minimum af tillid og kontakt, uden at miste styringen og overblikket. At have lyst til at kunne konstruere nye billeder og versioner af en defineret problemstilling. Og ikke mindst evnen til samtidig at være procesmæssigt på forkant.
Relevante temaer:
Coaching i det moderne samfund.
Coaching og ledelse.
Coaching som en konsulentfunktion.
Coaching i feltet mellem det eksistentielle og instrumentelle.
Coaching og den positive psykologi.
Den coachede samtale – Coaching som en særlig måde at samtale på.
Coaching med en narrativ tilgang.
Coaching som en spørgeteknik.
Gruppe/team coaching.
Formen vil veksle mellem teoretiske indlæg og dialog.

Praksis – DEL :
Om eftermiddagen vil vi arbejde med Coaching i praksis. Vi vil arbejde med det reflekterende team som metode. Og efterfølgende, med afsæt i den specifikke supervision, skabe læring af processen, og udvikle almene videns og metode elementer. Desuden vil vi eksperimentere med forskellige iscenesættelser af gruppens deltagelse i selve træningssituationen afhængig af konteksten. Efter aftale kan der arbejdes med en speciel form for konsolideringsdel, hvor deltagerne får mulighed for at få belyst og videreudviklet egne koncepter i en træningssammenhæng.

Tid:
Hver kursusdag vil være fra 09.00-15.30.
I alt 11 gange fordlet jævnt over 2011 med start fra januar 2009.
De enkelte kursusdage vil blive placeret på forskellige ugedage.

Tilmelding:
Tilmeldingsfrist er 1. december 2010.
Hvert hold er på max. 14 deltagere.
Datoer vil blive udsendt efter tilmeldingsfristens udløb.

Sted:
Uddannelsen vil foregå i mine egne lokaler Lille Strandstræde 10, 1254 København K.

Pris:
19.500 incl. forplejning + moms.
Betaling over 4 rater.

Med venlig hilsen
Pia Laursen

Uddannelse_klinisk2011(1)